Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: FAGG waakt continu over de veiligheid van behandelingen

Datum: 25/06/2020

Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard om de ziekenhuizen te ondersteunen bij hun problemen met de bevoorrading van geneesmiddelen die worden ingezet in de behandeling van COVID-19-patiënten. Door de nieuwe context waarin deze behandelingen werden gebruikt, volgde het FAGG de bijwerkingen van deze behandelingen nauwlettend op.

Actief toezicht op bijwerkingen van geneesmiddelen
Sinds maart 2020 volgt het FAGG de behandelingen die worden gebruikt voor COVID-19, en in het bijzonder hun veiligheidsprofiel, op de voet. Daarom heeft het FAGG verschillende aanbevelingen en waarschuwingen voor patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars opgesteld en gecommuniceerd.

De deskundigen van het FAGG hebben daarnaast ook Sciensano ondersteund voor aspecten gerelateerd aan de veiligheid van de aanbevolen geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19-patiënten.

Regelmatige communicatie met ziekenhuizen
Sinds 1 april 2020 ontvangen de contactpunten voor geneesmiddelenbewaking van de Belgische ziekenhuizen wekelijks een verslag van de deskundigen van het FAGG over de bijwerkingen die in de Europese databank zijn vastgesteld voor COVID-19-behandelingen.

Op 17 juni 2020 stond de teller van het aantal meldingen van bijwerkingen in verband met COVID-19-behandelingen op 18. Deze meldingen hebben betrekking op vermoedelijke bijwerkingen, bijvoorbeeld medische voorvallen die worden waargenomen na het gebruik van een geneesmiddel, maar die niet noodzakelijkerwijs verband houden met of te wijten zijn aan het geneesmiddel.

Bijwerkingen melden
Het inzicht in het nieuwe coronavirus evolueert snel, vooral wat betreft mogelijke wisselwerkingen met geneesmiddelen die patiënten kunnen gebruiken voor de behandeling van COVID-19.

De informatie verkregen via meldingen van patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars - die tijdens de pandemie bijwerkingen kunnen blijven melden - is belangrijk en vormt een aanvulling op de kennis die momenteel wordt gegenereerd door klinische proeven, de wetenschappelijke literatuur en de analyse van de Europese gegevensbank. Dit maakt het mogelijk om aanbevelingen te doen voor een veilig gebruik van geneesmiddelen naarmate de pandemie vordert.

Meer info
Alle communicaties van het FAGG over de maatregelen genomen in het kader van COVID-19 kunnen worden nagelezen op de website van het agentschap.

Laatste update op 10/07/2020