Coronavirus: het FAGG blijft essentiële geneesmiddelen leveren voor de intensieve zorgen en houdt de ziekenhuizen dagelijks op de hoogte.

Datum: 15/04/2020

Het FAGG antwoordt op de vrees van gezondheidszorgbeoefenaars. Om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden bij de geneesmiddelenbevoorrading staan de deskundigen van het FAGG permanent in contact met de ziekenhuisapotheken en werken ze onvermoeibaar aan oplossingen. Er is in België momenteel geen tekort aan geneesmiddelen die de behandeling van een COVID-19 patiënt in de weg staat.

De voorraden van sommige geneesmiddelen die op intensieve zorgen worden gebruikt, staan in deze COVID-19 pandemie onder druk. Daarom werken deskundigen van het FAGG sinds het begin van deze crisis 7 dagen op 7, dag en nacht, om oplossingen te vinden en ziekenhuizen te ondersteunen zodat alle patiënten kunnen worden behandeld. Een uitdaging die ons agentschap tot nu toe succesvol heeft kunnen aangaan waardoor alle patiënten die in België zijn opgenomen, behandeld konden worden. De momenteel beschikbare voorraden zijn voldoende voor de volgende weken. Het FAGG neemt uitzonderlijke maatregelen om deze ongekende crisis het hoofd te bieden.

Het vinden en afleveren van medicijnen
De teams van het FAGG volgen de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België voortdurend op. Sinds het begin van de coronaviruspandemie neemt het FAGG contact op met de farmaceutische bedrijven om de leveringen te versnellen en de productiecapaciteit te verhogen. Om dit werk te vergemakkelijken, versnelde het FAGG ook de nodige administratieve procedures. Onze experts vinden, kopen (in samenwerking met de FOD Volksgezondheid) en importeren nieuwe voorraden geneesmiddelen voor patiënten in België.

Het personeel van het FAGG beoordeelt ook de exportmeldingen van de in België gevestigde farmaceutische bedrijven, om zich zo nodig te verzetten, zodat de voorraden die essentieel zijn voor de in België behandelde patiënten op ons grondgebied beschikbaar blijven.

Permanent contact tussen het FAGG en de ziekenhuizen
Om de gezondheidszorgbeoefenaars te ondersteunen bij het beheer van hun geneesmiddelenvoorraad werkt het FAGG dagelijks samen met de ziekenhuisapotheken.

Tegelijkertijd communiceren de FAGG-deskundigen meerdere keren per week aan de ziekenhuisapotheken welke voorraden en welke soorten geneesmiddelen de volgende dagen aan hen geleverd zullen worden, uit welk land deze voorraden komen en hoe ze gebruikt moeten worden (vertaalde bijsluiter, equivalent aan welke geneesmiddel, voorzorgsmaatregelen, aandachtspunten ...). Een groot deel van deze voorraden zijn strategische voorraden die door de overheid worden aangekocht en gratis ter beschikking worden gesteld.

Onze experts informeren ook regelmatig ziekenhuisapothekers over de nieuwe derogaties die wekelijks worden toegestaan aan farmaceutische bedrijven om geneesmiddelen rechtstreeks uit het buitenland in te voeren.

Zorgen voor een eerlijke verdeling van de geneesmiddelen
Het FAGG houdt toezicht op de verdeling van de voorraden van de essentiële geneesmiddelen voor COVID-19. De levering wordt uitgevoerd door de gebruikelijke leveranciers en komt bovenop de gebruikelijke voorraden die rechtstreeks door de ziekenhuizen worden besteld.

Ziekenhuizen krijgen zo snel mogelijk (meerdere malen per week) een beperkte voorraad, afhankelijk van de beschikbare hoeveelheden, zodat de medicijnen daar zijn waar ze echt nodig zijn. De doelstelling van het FAGG is te voorkomen dat sommige ziekenhuizen te veel geneesmiddelen in voorraad hebben en andere ziekenhuizen te kampen hebben met tekorten.

De verdeling van de strategische voorraden is altijd gebaseerd op het aantal intensive care bedden (ICU) voor de behandeling van COVID-19 patiënten.

In geval van kritische tekorten is er een depannagesysteem bij het FAGG 7 dagen op 7 beschikbaar om de ziekenhuizen tussen de leveringen door bij te staan. Verzoeken om via dat systeem te helpen, worden binnen enkele uren opgelost. Het FAGG stelt vast dat het aantal dringende verzoeken is gedaald. Zo was het paasweekend het onderwerp van zeer weinig oproepen aan dit systeem. Dit toont aan dat het bestaande systeem werkt en voldoet aan de behoeften van het terrein.

Uitzonderlijke oplossingen om de continuïteit van de zorg te waarborgen
De geneesmiddelen die aan ziekenhuizen worden verstrekt om tekorten te voorkomen, zijn misschien niet de gebruikelijke producten, of zelfs niet de gebruikelijke concentraties of moleculen, maar de continuïteit van de zorg is gegarandeerd. De verstrekte geneesmiddelen voldoen aan dezelfde kwaliteits-, veiligheids- en doeltreffendheidseisen als de gebruikelijke producten.

De mogelijkheid om diergeneesmiddelen te gebruiken bij mensen wordt bestudeerd. De voorraden van Proposure, een kalmerend middel dat propofol bevat en dat op de markt wordt gebracht voor diergeneeskundig gebruik, zijn al aan ziekenhuizen geleverd. De samenstelling van dit geneesmiddel is door onze experts geëvalueerd en de kwaliteit is identiek aan die van de propofol die in België op de markt wordt gebracht voor menselijk gebruik.

De verdeling van niet-kritische voorraden controleren
Het FAGG stelt quota vast voor een reeks geneesmiddelen die nog op een "normale" manier beschikbaar zijn, om excessieve bestellingen of te grote stocks te vermijden en om te voorkomen dat de voorraden van deze geneesmiddelen onder druk komen te staan. Deze quota’s worden wekelijks geëvalueerd en beoordeeld.

Laatste update op 04/05/2020