Coronavirus: maatregelen van het FAGG en de betrokken stakeholders om de bevoorrading van zuurstof te blijven garanderen

Datum: 10/04/2020

Door de COVID-19 pandemie is er in België een verhoogde nood aan zuurstof voor patiënten met ademhalingsproblemen. Het FAGG en de betrokken stakeholders verzameld in de task force die belast is met het beheer van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen nemen maatregelen om de bevoorrading te garanderen.

De COVID-19 pandemie vormt een uitdaging voor de gebruikelijke distributiekanalen van zuurstof voor medische doeleinden. Het FAGG neemt samen met de betrokken stakeholders (de federaties beMedTech en Essenscia en de bedrijven die ze vertegenwoordigen, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Defensie, de beroepsorganisaties voor apothekers APB en OPHACO en de koepels voor woonzorgcentra, rusthuizen en de ziekenhuizen) volgende maatregelen om de bevoorrading te blijven garanderen.

Zuurstof voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, schakelzorgcentra en ambulant gebruik
Ziekenhuizen zijn uitgerust met speciale systemen om zuurstof in grote hoeveelheden te kunnen stockeren en gebruiken bij patiënten. Deze systemen ondervinden weinig hinder qua bevoorrading. Daarom moeten patiënten die nood hebben aan zuurstof bij voorkeur in de ziekenhuizen verblijven. Patiënten die positief evolueren maar toch nog nood hebben aan zuurstof blijven gehospitaliseerd.

Woonzorgcentra zijn  niet uitgerust met speciale systemen om zuurstof in grote hoeveelheden te kunnen stockeren en te gebruiken bij patiënten. Standaard worden hier, zuurstofflessen, zuurstofconcentratoren en mobiele cryogeen-zuurstofvaten gebruikt. Zorgcentra die in de huidige situatie met een groter aantal patiënten kampen, die zuurstof nodig hebben, kunnen rekenen op verhoogde inspanningen van de leveranciers. Bijvoorbeeld het installeren van een ringnetwerk voor het gebruiken van vloeibare zuurstof in bulk.

Schakelzorgcentra behandelen in principe geen patiënten met zuurstofnoden. in geval van nood volgen deze patiënten de gebruikelijke bevoorradingsweg namelijk via de apotheek open voor het publiek of de ziekenhuisapotheek.

Chronische patiënten die zuurstof thuis gebruiken kunnen blijven rekenen op hun gebruikelijke systeem. Nieuwe ambulante patiënten die zuurstof nodig hebben, nemen hiervoor contact op met een apotheek open voor het publiek

Rationeel gebruik
Iedere actor in de sector moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en rationeel omspringen met de beschikbare voorraad. Een behandeling met zuurstof kan enkel beslist worden door de arts. Nieuwe installaties mogen enkel worden uitgevoerd of besteld wanneer de arts na het zien van de patiënt daar een medische voorschrift op naam voor heeft opgemaakt. Artsen mogen enkel zuurstof voorschrijven als dit een medische noodzaak is of in palliatieve setting. Apothekers mogen enkel zuurstof bestellen wanneer ze over een medische voorschrift op naam beschikken.

Geen onnodige voorraad aanleggen
Materiaal dat gebruikt wordt bij zuurstoftherapie moet worden gevuld door de leverancier, verdeeld tot bij de patiënt en na gebruik terug worden verzameld, gedesinfecteerd en opnieuw gevuld. Het is dus zeker nu belangrijk dat lege flessen en ander gebruikt materiaal zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking worden gesteld van de leveranciers. Iedere gebruiker kan zo helpen de verdeling vlot te laten verlopen. Een voorraad aanleggen van zuurstofflessen, mobiele cryogeenvaten of zuurstofconcentratoren is niet nodig en contraproductief. Een voorraad die niet wordt gebruikt zorgt elders voor minder beschikbaarheden. Wanneer een gebruiker beschikt over ongebruikt materiaal of een stock moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de leverancier.

Hoe zuurstof verkrijgen?
Leveringen door de zuurstofleveranciers, worden enkel nog aanvaard als die besteld worden door een (ziekenhuis)apotheker. Dat is in de eerste plaats de gebruikelijk apotheker, ook voor de woonzorgcentra. Tijdens weekends zijn er ook de apotheken van wacht die kunnen bereikt worden via www.apotheek.be. Aanvragen zonder voorschrift worden niet uitgevoerd. Woonzorgcentra en patiënten kunnen niet zelf bij de leveranciers bestellen. De apothekers staan vervolgens in voor het contact en het briefen van de patiënten, de woonzorgcentra …

De zuurstofleveranciers zijn voor de (ziekenhuis)apothekers in België bereikbaar via speciale noodnummers. Via onderlinge samenwerking en het stroomlijnen van de aanvragen werken ze hard om alle nieuwe zuurstofpatiënten te helpen.

Andere maatregelen

  • Alle vormen van zuurstoftherapie zijn voortaan mogelijk in de ambulante setting: zuurstofconcentrator, gasvormige en vloeibare zuurstof. Er moet uiteraard rekening gehouden worden met de indicatie en het nodige debiet en materiaal.
  • De terugbetaling voor vloeibare zuurstof is verzekerd via het RIZIV, ook via de officina-apotheken. De technische uitvoering daarvoor is bezig. Het RIZIV heeft er ook voor gezorgd dat een nieuwe leverancier zuurstofconcentratoren terugbetaald mag uitleveren vanaf 10.04.2020. Ook die terugbetalingsmodaliteiten worden uitgewerkt en gegarandeerd.
  • Wanneer een leverancier wel over de zuurstofvoorraad beschikt maar niet kan leveren wegens gebrek aan personeel, voertuigen, chauffeurs … kan die leverancier beroep doen op een andere leverancier, Defensie of de civiele bescherming. Dit is vooral het geval voor leveringen naar woonzorgcentra waar verplegend personeel over de nodige ervaring beschikt om de installatie van de zuurstof te verzorgen.
  • Als laatste maatregel en bij hoogdringendheid wanneer er geen zuurstof kan geleverd worden, moet de patiënt in het ziekenhuis opgenomen worden.

Het FAGG wenst uitdrukkelijk alle betrokken stakeholders te bedanken voor hun constructieve houding. De federaties beMedTech en Essenscia en de bedrijven die ze vertegenwoordigen, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Defensie, de beroepsorganisaties voor apothekers APB en OPHACO en de koepels voor woonzorgcentra, rusthuizen en de ziekenhuizen.

Meer informatie
Nieuwsbericht APB

Laatste update op 23/04/2020