Coronavirus: nieuwe verlenging van maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Datum: 24/12/2020

Op 1 april 2020 heeft het FAGG actie ondernomen voor een aantal geneesmiddelen om tekorten te voorkomen. Deze worden nu opnieuw verlengd voor een maand.

De voorraden van geneesmiddelen voor de behandeling van patiënten met COVID-19 worden sinds het begin van de COVID-19-crisis nauwlettend gevolgd door het FAGG.

Vanaf 1 april 2020 heeft het FAGG een lijst opgesteld van de geneesmiddelen en grondstoffen die worden gebruikt voor de behandeling van COVID-19 waarvoor noodmaatregelen zijn genomen. Deze maatregelen zijn intussen enkele malen verfijnd en uitgebreid. Sinds medio juni 2020 gaat het vooral om maatregelen over de quota voor de groothandel.

Deze maatregelen zijn onder andere noodzakelijk in het licht van de evolutie van de pandemie. De nieuwe beslissing zorgt ervoor dat de maatregels gelden tot en met 28 januari 2021.

Als gevolg van deze maatregelen en de verlenging ervan bestaan er nu en in de nabije toekomst oplossingen en alternatieven voor alle geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandeling van COVID-19-patiënten in België.

Meer informatie

Laatste update op 24/12/2020