Coronavirus: update van de Belgische richtlijn voor het hergebruik van chirurgische maskers en FFP2/FFP3 in het kader van de COVID-19-epidemie

Datum: 06/05/2020

De nationale richtlijn die werd gepubliceerd op 07.04.2020 betreffende de opwerking van chirurgische maskers en FFP2/3 werd geactualiseerd. Het doel van deze richtlijn is de validatie van de verschillende initiatieven die in het kader van het hergebruik van chirurgische maskers en persoonlijke gezichtsbescherming worden genomen, te begeleiden.

In de nieuwe versie is er een nieuwe bijlage toegevoegd met een lijst van bedrijven die het FAGG op de hoogte hebben gebracht van een initiatief in ontwikkeling in het kader van de decontaminatie en het hergebruik van maskers. Het doel van deze bijlage is het bevorderen van uitwisselingen tussen de verschillende sectoren en partners.

Het FAGG herinnert eraan dat het de verschillende voorgestelde methoden in deze bijlage niet valideert, maar dat het agentschap via de richtlijn de te controleren eisen voor de validatie van de methoden vaststelt.

In het kader van de COVID-19-epidemie heeft een werkgroep voor het hergebruik van producten voor eenmalig gebruik een nationale richtlijn opgesteld over de opwerking van chirurgische maskers en FFP2/3.

Laatste update op 12/05/2020