Coronavirus: verlenging en versoepeling van maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Datum: 29/05/2020

Op 1 april nam het FAGG maatregelen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden. Bepaalde van deze maatregelen worden nu opnieuw met een maand verlengd. Een aantal maatregelen worden opgeheven.

De voorraden van geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van de COVID-19 patiënten (zoals verdovende middelen en spierontspanners die bestemd zijn voor beademde patiënten) wordt door het FAGG nauwlettend in de gaten gehouden.

Het FAGG had een lijst opgesteld van geneesmiddelen en grondstoffen gebruikt bij de behandeling van COVID-19 waarvoor dringende maatregelen werden genomen sinds 1 april 2020. Deze maatregelen werden later verfijnd en verlengd. De nieuwe beslissing verlengt bepaalde maatregelen met een maand, meer bepaald de quota voor groothandelaars en verdeling op basis van instructies (verdeelsleutels) onder ziekenhuizen. De overige maatregelen, met name de notificatieplicht van export alsook de notificatie van overtollige voorraden, worden opgeheven.

Dankzij deze maatregelen en de verlenging ervan bestaan er momenteel en in de nabije toekomst oplossingen en alternatieven voor alle geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandeling van COVID-19-patiënten in België.

Lijst van geneesmiddelen herzien
De lijst van betrokken geneesmiddelen en grondstoffen werd ook herzien. De situatie verandert continue en ook daaraan werd de lijst aangepast.

Laatste update op 08/06/2020