COVID-19: Audit Ziekenhuizen maakt opnieuw raming van niet-uitgevoerde ziekenhuiszorg

Datum: 11/01/2023

Deze audit onderzoekt de niet-uitgevoerde ziekenhuiszorg en gecumuleerde potentiële zorgachterstanden vanaf het begin van de pandemie tot en met de zesde golf (van mei 2021 tot en met mei 2022). 

Om de impact van COVID-19 op de verstrekte zorg in ziekenhuizen in te schatten, voert de dienst Audit Ziekenhuizen, een samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG op vraag van het Hospital & Transport Surge Capacity Committee regelmatig audits uit. Deze audit maakt een raming van de niet-uitgevoerde reguliere ziekenhuiszorg als gevolg van COVID-19.  Aan de hand van de auditrapporten kunnen we in de toekomst actiepunten vastleggen.

Meer informatie

Laatste update op 11/01/2023