De Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik zoekt nieuwe leden

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is op zoek naar artsen en apothekers verantwoordelijk voor de voorlichting die lid willen worden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen.

Het FAGG wil de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen vernieuwen. Die commissie adviseert de minister van Volksgezondheid of zijn afgevaardigde over het verlenen van een toelating voor reclame op televisie of radio voor geneesmiddelen en voor informatiecampagnes over de menselijke gezondheid of een menselijke ziekte op televisie of radio die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar een geneesmiddel of een groep geneesmiddelen.

De commissie vergadert driewekelijks. In de commissie zetelen twee artsen verantwoordelijk voor de voorlichting en twee apothekers verantwoordelijk voor de voorlichting. Van zowel de artsen als de apothekers is er een effectief en een plaatsvervangend lid. Zij hebben een hernieuwbaar mandaat van drie jaar. Het FAGG is op zoek naar kandidaten om deze mandaten in te vullen.

Meer informatie over de beschikbare mandaten vindt u in de oproep tot kandidaten gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Bent u een arts of apotheker verantwoordelijk voor de voorlichting en wilt u graag deel uitmaken van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik? Neem dan contact op met advertising@fagg.be.
 

Laatste update op
17/06/2019