De Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik verwelkomt nieuwe leden

In 2016 ging de vernieuwde Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CGH) na een grondige herziening van start, waarbij onder meer de samenstelling en de expertisedomeinen onder de loep werden genomen.

De CGH bestaat uit 8 effectieve leden en 8 plaatsvervangende leden, die werden benoemd door de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Ook de mogelijkheid tot coöptatie is wettelijk voorzien. Dit laat toe om maximaal vier bijkomende leden aan te stellen bij een gebrek aan vertegenwoordiging binnen een bepaalde expertise.

Sinds de opstart van de vernieuwde CGH, verwelkomde de commissie 3 nieuwe plaatsvervangende leden ter vervanging van 3 ontslagnemende leden, en een nieuw gecoöpteerd lid.

De nieuwe plaatsvervangende leden die de CGH versterken binnen de domeinen interne geneeskunde en huisartsengeneeskunde zijn:

  • Mijnheer Bert BRAVENBOER, Vrije Universiteit Brussel,
  • Mevrouw Stéphanie BAUDUIN, huisartsenpraktijk te Brussel,
  • Mevrouw Isabelle VANDE BROEK, AZ Nikolaas.

Mevrouw An DE SUTTER, verbonden aan de Universiteit Gent, werd gecoöpteerd lid binnen het domein huisartsengeneeskunde.

Zoals gebruikelijk hebben de leden zich ertoe verbonden hun werkzaamheden binnen de CGH op een vertrouwelijke manier te behandelen, binnen de vooraf vastgestelde termijnen. Zij legden ook een verklaring af over hun financiële en andere belangen.

Met deze nieuwe leden versterkt de CGH zijn expertise om de adviesverlening zo optimaal mogelijk te maken met oog voor de klinische praktijk en in het belang van alle patiënten.

Laatste update op
07/07/2017