Deadline voor de registratie van de gegevens over het jaarlijkse verkoopvolume voor diergeneesmiddelen

Datum: 25/10/2023

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen hebben tot eind februari 2024 om de gegevens over het jaarlijks verkoopvolume voor diergeneesmiddelen van 2023 in te dienen.

Volgens artikel 58 (12) van de Verordening betreffende diergeneesmiddelen EU 2019/6, moeten alle houders van een vergunning voor het in de handel brengen voor elk diergeneesmiddel het jaarlijkse verkoopvolume invoeren in de Diergeneesmiddelendatabank van de Unie (Union Product Database - UPD).

De deadline voor het indienen van de verkoopgegevens van 2022 was 30 juni 2023. De houders van een vergunning voor het in de handel brengen (marketing authorisation holders) die dat nog niet hebben gedaan, kunnen die gegevens nog altijd indienen en worden verzocht dit zo snel mogelijk te doen.

De deadline voor het indienen van de gegevens van 2023 valt eind februari 2024. Deze vervaldag zal voor alle volgende jaren gelden. Zo zullen de gegevens van 2024 eind februari 2025 moeten worden ingediend, de gegevens van 2025 eind februari 2026 ...

Meer informatie

Laatste update op 25/10/2023