Europese Commisie zoekt experten medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Datum: 07/10/2019

Deze experten zullen expertenpanels vormen die advies geven en nieuwe risicovolle hulpmiddelen beoordelen.

De nieuwe verordeningen van de Europese Unie (EU) voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation – MDR) en in-vitrodiagnostiek (In Vitro Diagnostic Regulation – IVDR) gingen in 2017 in. De MDR voorziet in de oprichting van expertenpanels. Die zullen advies geven aan de Europese Commissie, de coördinatiegroep voor medische hulpmiddelen (Medical Device Coordination Group – MDCG), Europese lidstaten, bevoegde autoriteiten en fabrikanten.

Inschrijven tot 10 november
Wilt u bijdragen aan een verbeterde beoordeling van medische hulpmiddelen en houdt u ervan om samen te werken met vakgenoten? Stel u dan kandidaat voor een expertenpanel. Uw expertise kan een verschil maken voor de gezondheid en levenskwaliteit van patiënten.

Verschillende domeinen, gevarieerd takenpakket
Geselecteerde experten vormen panels in verschillende domeinen zoals orthopedie, cardiovasculair stelsel, neurologie en in-vitrodiagnostiek. Experten in die panels beoordelen nieuwe risicovolle hulpmiddelen voordat die op de Europese markt komen. Ze hebben ook andere taken. Zo helpen ze gezamenlijke specificaties ontwikkelen voor de klinische evaluatie van categorieën van hulpmiddelen, en helpen ze bij de ontwikkeling van richtsnoeren en standaarden.

De volledige taakomschrijving vindt u in de officiële oproep in het Publicatieblad van de Europese unie.

Meer informatie
Flyer Europese Commissie

Laatste update op 11/10/2019