Europese Vaccinatieweek van 23 tot 29 april 2018

Van 23 tot 29 april 2018 loopt de Europese Vaccinatieweek: voorkom, bescherm, vaccineer.

De Europese Vaccinatieweek 2018 streeft naar een Europa vrij van ziektes die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, door mensen bewuster te maken van het belang van vaccinatie als een individueel recht en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Als iedereen die hiervoor in aanmerking komt volledig is gevaccineerd, worden mensen die niet gevaccineerd kunnen worden ook beschermd dankzij het effect van groepsimmuniteit. Raadpleeg uw arts en controleer de vaccinatieschema’s van uw gezinsleden om er zeker van te zijn dat iedereen volledig is beschermd.

Het FAGG waakt over de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van alle geneesmiddelen. U kunt er op vertrouwen dat alle vaccins op de Belgische markt waaronder deze die worden gebruikt in de vaccinatieprogramma’s van de Gemeenschappen kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend zijn.

Laatste update op
23/04/2018