FAGG herinnert aan noodzaak van afnemersverklaring voor kopers van chemische stoffen van categorie 1 of 2

Datum: 22/12/2022

Verkopers en verdelers van chemische stoffen van categorie 1 of 2 moeten aan de koper een afnemersverklaring vragen waarin de gebruiksdoeleinden worden vermeld. Dit is wettelijk verplicht door de Verordening (EG) nr.273/2004 en heeft als doel de handel in drugsprecursoren (stoffen die kunnen worden gebruikt om drugs te maken) te beschermen.

Stoffen van categorie 1
Verdelers van stoffen van categorie 1 zoals efedrine, norefedrine, pseudo-efedrine, ergometrine, ergotamine … kunnen enkel verkopen aan een marktdeelnemer die een afnemersverklaring (model in punt 1 van bijlage III)  kan voorleggen. Voor elke stof moet een afzonderlijke verklaring worden voorgelegd.
Een kopie van de afnemersverklaring moet worden gestempeld en gedateerd door de verkoper om te bevestigen dat de kopie met het origineel overeenstemt. De kopie moet de stoffen bij elk vervoer in de Europese Unie vergezellen en wanneer nodig aan de autoriteiten kunnen worden getoond.

Stoffen van categorie 2
Verdelers van stoffen van categorie 2 zoals azijnzuuranhydride, fenylazijnzuur, antranilzuur, piperidine, kaliumpermanganaat, rode fosfor … mogen zowel de verklaring voor afzonderlijke transacties (model in punt 1 van bijlage III) als de verklaring voor meerdere transacties binnen een periode van maximaal één jaar (model in punt 2 van bijlage III) aanvaarden. De verklaring voor meerdere transacties mag slechts worden aanvaard op voorwaarde dat de marktdeelnemer aan de volgende criteria voldoet:

a.    De verdeler heeft de stof in de voorafgaande twaalf maanden al ten minste driemaal aan deze afnemer geleverd;
b.    De verdeler heeft geen reden om aan te nemen dat de stof voor illegale doeleinden zal worden gebruikt;
c.    de bestelde hoeveelheden zijn niet ongebruikelijk voor die afnemer.

Voor het publiek opengestelde apotheken en ziekenhuisapotheken moeten zich ook aan de verplichting houden om bij aankoop de afnemersverklaring voor te leggen.

Meer informatie
Wetgeving drugprecursoren
drugprecursor@fagg.be 
 

Laatste update op 22/12/2022