GMP- en GDP-certificaten niet langer op papier

Datum: 27/08/2019

Certificaten van goede fabricagepraktijken of goede distributiepraktijken kunnen worden geraadpleegd in de EudraGMDP-databank. Het FAGG zal niet langer automatisch papieren versies van deze certificaten bezorgen, enkel op aanvraag.

Een certificaat van goede fabricagepraktijken (GMP, Good Manufacturing Practices ofwel goede manier van produceren) of goede distributiepraktijken (GDP, Good Distribution Practices) wordt gegeven na een positieve inspectie van respectievelijk de fabrikant of verdeler van geneesmiddelen.

Deze certificaten worden dan toegevoegd aan de EudraGMDP-databank. Deze databank maakt het mogelijk om informatie tussen de bevoegde nationale autoriteiten in Europa en het publiek te delen. Enkel de bevoegde autoriteiten kunnen certificaten opladen zodat de informatie gegarandeerd authentiek en geldig is.

Het FAGG zal niet langer automatisch papieren GMP- of GDP-certificaten afleveren. Houders van de certificaten kunnen, wanneer ze dit wensen, papieren versies aanvragen via deze aanvraagprocedure.

Meer informatie
Toegang tot de EudraGMPD-databank

Laatste update op 29/08/2019