Griepvaccin: nog een miljoen dosissen zijn op komst en zullen eind oktober, begin november worden verdeeld naar de apotheken

Datum: 14/10/2020

Het FAGG blijft de verdeling van de griepvaccins op de voet volgen. Om de patiënten, artsen en apothekers zo goed mogelijk te kunnen informeren verzamelde het FAGG de meest actuele informatie over de voorziene leverdata vanuit de drie betrokken vergunninghouders (Sanofi, Mylan, GSK) naar de groothandelaars-verdelers. Daaruit blijkt dat nog ongeveer een derde van de voorziene vaccins moet worden geleverd.

Bijna twee miljoen griepvaccins zijn al geproduceerd en vrijgegeven door de vergunningshouders voor het griepseizoen 2020-2021. Dat wil zeggen dat de geproduceerde vaccins naar de groothandelaars-verdelers werden gebracht of al rechtstreeks naar de apotheken werden verdeeld. Een substantieel deel van de leveringen naar de apotheken zal eind oktober en begin november gebeuren. Artsen die vaccinatiemomenten hebben gepland, houden daar best rekening mee.

In vergelijking met andere jaren wordt een deel van de vaccins later geleverd. Tijdelijke onbeschikbaarheden bij de apotheken zijn dus mogelijk maar alle betrokkenen doen er alles aan om de vaccins zo snel mogelijk bij de risicogroepen te krijgen. Dit jaar werden 10 % meer vaccins dan vorig jaar voorzien. Zelfs bij een redelijke toename van de vaccinatiegraad bij de risicogroepen zijn er dus op dit moment geen aanwijzingen dat er niet genoeg griepvaccins beschikbaar zouden zijn voor de risicogroepen, op voorwaarde dat alle betrokkenen zich aan de gefaseerde aanpak houden.

Verdeling per vergunninghouder
Hieronder vindt u een overzicht van wat er al vertrokken is bij de farmaceutische firma’s en wat er nog moet worden verdeeld.

  • Sanofi: al 80 % van de voorziene vaccins verdeeld. De resterende 20 % wordt rond 5 november verdeeld.
  • Mylan: al 74 % van de voorziene vaccins verdeeld, eind oktober wordt nog 22 % verdeeld en midden november wordt de laatste 4 % verdeeld.
  • GSK: al 24 % van de voorziene vaccins verdeeld, 50 % worden eind oktober verdeeld, 10% eind november en 16 % midden december (ingevoerde loten).

In totaal zijn er nog een miljoen griepvaccins die nog door de vergunninghouders moeten worden verdeeld.

Gefaseerde aanpak
Ter herinnering, dit jaar is er in België gekozen voor een gefaseerde aanpak voor de griepvaccinatie. Een hoge vaccinatiegraad voor de griep bij de door de Hoge Gezondheidsraad geïdentificeerde doelgroepen kan helpen een overbelasting van de gezondheidszorg in tijden van COVID-19 te voorkomen. De risicogroepen krijgen tot 15 november 2020 voorrang om het vaccin af te halen bij de apotheek, bovendien hebben personen van vijftig jaar of ouder geen medisch voorschrift van een arts nodig om het vaccin af te halen bij de apotheek. Voor die groep kan de apotheker zelf het voorschrift opstellen.

Nauwe opvolging door het FAGG
Alle betrokken moeten zich strikt aan de gefaseerde aanpak houden. Groothandelaars-verdelers worden gevraagd te leveren aan alle apotheken die erom vragen voor de aflevering aan personen uit de risicogroepen, los van voorbestellingen. Apotheken bestellen enkel wat nodig is in functie van de risicogroepen. Arbeidsartsen, huisartsen  en specialisten volgen de aanbevelingen voor het voorschrijven voor de risicogroepen op. Het FAGG zal blijven toezien op een goede opvolging van de aanbevelingen.

Het FAGG volgt samen met alle betrokkenen in de Task Force Griepvaccinatie de situatie op het terrein nauw op en zal bijsturen en daarover communiceren wanneer nodig.

Laatste update op 19/10/2020