Het FAGG lanceert een informatiecampagne over medische hulpmiddelen

Datum: 18/03/2019

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een informatiecampagne om gezondheidszorgbeoefenaars en hun patiënten te informeren over medische hulpmiddelen.

Het doel van deze nieuwe campagne is om gezondheidszorgbeoefenaars bewust te maken van het belang van het melden van incidenten met medische hulpmiddelen. Het uiteindelijke doel is het verder verbeteren van de opvolging van medische hulpmiddelen die door en voor patiënten worden gebruikt.

Medische hulpmiddelen zijn nog te weinig gekend en toch worden deze op grote schaal gebruikt door alle gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten zelf. Een medisch hulpmiddel is een gezondheidsproduct waarmee de medische handeling op fysieke of mechanische wijze wordt uitgevoerd: verbanden, bloeddrukmeters, heupprotheses, pacemakers of zelfs contactlenzen; het gamma aan medische hulpmiddelen is bijzonder uitgebreid.

De basis van het proces van verbetering en controle van medische hulpmiddelen is de melding van incidenten door gezondheidszorgbeoefenaars. Mogelijke problemen moeten in kaart worden gebracht, zodat daarna de nodige oplossingen kunnen worden gevonden. De nieuwe informatiecampagne van het FAGG benadrukt dan ook de noodzaak en de wettelijke verplichting voor gezondheidszorgbeoefenaars om incidenten met medische hulpmiddelen te melden. Deze alarmsignalen zorgen ervoor dat het FAGG zicht krijgt op incidenten “op het terrein” en corrigerende maatregelen kan nemen om de kwaliteit, de doeltreffendheid en de veiligheid van medische hulpmiddelen te verbeteren.

Daarnaast heeft de campagne van het FAGG tot doel de gezondheidszorgbeoefenaars en hun patiënten te informeren over de verschillende klassen van medische hulpmiddelen, de geldende wetgeving, de marketingprocedures, de rol van het FAGG op dit gebied, enz.

Om artsen, huisartsen en specialisten, chirurgen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidszorgbeoefenaars te sensibiliseren, heeft het FAGG twee voorlichtingsvideo's gemaakt die beschikbaar zijn op de website gewijd aan de campagne “Alles wat u moet weten over medische hulpmiddelen op www.medischhulpmiddel.be”.

Melding van incidenten met medische hulpmiddelen kan via www.eenincidentmelden.be.

 

Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG
“Het is van essentieel belang dat artsen incidenten met medische hulpmiddelen melden aan ons agentschap. Onderrapportering van deze incidenten maakt het moeilijk om problemen in verband met de kwaliteit, de veiligheid of de doeltreffendheid van een medisch hulpmiddel te identificeren en bemoeilijkt het nemen van corrigerende maatregelen. ”

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
“Om de veiligheid van medische hulpmiddelen voor de patiënt te garanderen, is het belangrijk dat iedereen incidenten zo snel mogelijk signaleert: fabrikanten, artsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars, maar ook de patiënten zelf. Op die manier kunnen we meteen ingrijpen wanneer dat nodig is.”

Meer informatie
www.medischhulpmiddel.be
www.eenincidentmelden.be

 

 

 

Laatste update op 18/03/2019