Het klantencharter van het fagg 2016 is beschikbaar

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) is een federale overheidsinstelling. Het fagg staat ten dienste van alle stakeholders die als klanten worden beschouwd en die gehoord willen worden en antwoorden krijgen op al hun vragen.
Daarom ziet het fagg erop toe dat het zijn talrijke verplichtingen, zoals de openbaarheid van bestuur en de toegankelijkheid van het gebouw, nakomt.
Daarnaast heeft het fagg, net als elke andere organisatie, een reeks criteria en normen voor openingsuren, behandeling van aanvragen en informatieverstrekking waaraan moet worden voldaan.

Met het klantencharter engageren wij ons om de goede relaties met onze klanten te onderhouden en de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.

Omdat u, als klant, rechten maar ook plichten heeft, rekenen wij ook op u om onze samenwerking te verbeteren.

Wij willen voor alle burgers en patiënten het aanspreekpunt en de referentie zijn voor alles wat te maken heeft met geneesmiddelen en gezondheidsproducten, want uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten zijn onze zorg.

 

Lees het klantencharter fagg 2016         

Laatste update op
03/05/2016