Implementatie van een Nationaal Innovation Office binnen fagg: consultatieprocedure

Datum: 20/07/2016

Om het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe innovatieve geneesmiddelen in België te stimuleren en te vereenvoudigen, werkt het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) momenteel aan de implementatie van een Nationaal Innovation Office. Deze dienst zal centraal toegangspunt zijn tot de regulatoire en wetenschappelijke expertise van het fagg, met als doel een snellere toegang tot nieuwe en innovatieve geneesmiddelen voor de patiënten. De drie belangrijkste gebieden waarop het Innovation Office zich zal richten om toekomstige activiteiten stapsgewijs te ontwikkelen zijn: nationaal wetenschappelijk en technisch advies, innovatieondersteuning in R&D en specifieke dienstverlening  ter ondersteuning van kmo’s (kleine en middelgrote ondernemingen) en de academische wereld.

In deze context heeft fagg een vragenlijst ontwikkeld om de huidige plannen voor het Nationaal Innovation Office te verfijnen en om de doelstellingen van het Innovation Office af te stemmen op de huidige en toekomstige behoeften van kmo’s en de academische wereld.

De vragenlijst kan op vrijwillige basis worden ingevuld en de resultaten zullen worden geanalyseerd en anoniem worden voorgesteld aan de deelnemende stakeholdergroepen tijdens een follow-up workshop die in december 2016 door fagg zal worden georganiseerd.

Deze vragenlijst staat open voor kmo’s, academische onderzoekscentra en aanverwante organisaties (bv. academische spin-offs, ziekenhuizen, centra voor technologie transfer …). Ook particulieren, bedrijven, overheden en organisaties betrokken bij de samenwerking met kmo’s, en academische onderzoekers betrokken bij farmaceutische R&D worden aangemoedigd om de vragenlijst in te vullen.

Fagg nodigt de vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen vriendelijk uit om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen voor 31.08.2016 naar STAworkshop@fagg.be (zie pagina 2 van de vragenlijst voor instructies).

 

Laatste update op 29/09/2016