Informatiecampagne rond nucleaire risico’s

De betrokken instanties, waaronder het FAGG, starten een nieuwe federale informatiecampagne rond nucleaire risico’s. Deze campagne wordt gecoördineerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

Doel van deze campagne? Aan de bevolking uitleggen wat het nucleaire risico precies inhoudt en toelichten welke verschillende maatregelen door de betrokken organisaties worden genomen om het nucleaire risico aan te pakken, en welke maatregelen elke burger zelf kan nemen om zich op een nucleair ongeval voor te bereiden of hoe hij moet handelen bij een nucleair ongeval. Daarnaast organiseert de overheid ook de predistributie van stabiele jodiumtabletten aan de meest kwetsbare burgers.

Vanaf 6 maart 2018 gaat dus de predistributie van stabiele jodiumtabletten aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van start. Artsen, apothekers en andere zorgverleners spelen hierbij een cruciale rol door de bevolking correct te informeren. Apothekers werden al via hun beroepsverenigingen oor het FAGG geïnformeerd over hoe ze de jodiumtabletten kunnen verkrijgen en hoe, aan wie en in welke hoeveelheden de tabletten moeten worden afgeleverd.

Naar aanleiding van de lessen getrokken uit de oefeningen van de afgelopen jaren, de kernramp in Fukushima in 2011 en de nieuwe nationale/internationale aanbevelingen ter zake, wordt in een nieuw nucleair noodplan de predistributiezone voor stabiele jodiumtabletten voortaan uitgebreid tot 100 km rond nucleaire sites. Deze nieuwe maatregel bestrijkt dus het hele Belgische grondgebied.

Surf naar de website www.nucleairrisico.be voor meer nuttige informatie in geval van kernongeval:

  • Wat houdt het nucleaire risico precies in?
  • Wat doet de overheid?
  • Wat kunt u preventief doen en wat te doen in geval van kernongeval?
  • Jodiumtabletten: voor wie, waar verkrijgbaar, wanneer en hoe innemen?

Infosessies

Om alle vragen van burgers te beantwoorden, staan de betrokken federale overheden ter beschikking van de gemeenten die zich in een nucleair noodplanningsgebied bevinden voor de organisatie van infosessies voor de bevolking.

In de loop van de maand maart 2018 zullen ook specifieke infosessies worden georganiseerd voor artsen, apothekers, gynaecologen, vroedvrouwen en schooldirecteurs gevestigd in noodplanningszones.

Laatste update op
06/03/2018