Ingrepen bij zwaarlijvigheid: het FAGG, de FOD Volksgezondheid en het RIZIV lichten samen de ziekenhuizen door en doen verbetervoorstellen

De Belgische ziekenhuizen die heelkundige ingrepen uitvoeren bij zwaarlijvigheid hebben een audit doorlopen. Uit het auditrapport blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen de ziekenhuizen. De betrokken instanties formuleren adviezen om de zorgkwaliteit voor de patiënt te verbeteren en de beschikbare financiële middelen optimaal te gebruiken.

Dit auditrapport is de eerste realisatie van de Cel audit ziekenhuizen, opgericht in gemeenschappelijk beheer door het FAGG, de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. De drie instellingen brengen daartoe hun federale bevoegdheden op dat vlak samen. Ze bundelen hun expertise, databestanden en koppelen voor alle ziekenhuizen de diagnose- en behandelingsgegevens aan de facturatiegegevens. Door deze nieuwe gezamelijke aanpak wil de federale overheid beter toezicht houden op de ziekenhuizen.

Meer informatie over deze audit, de belangrijkste besluiten en de adviezen die eruit voortvloeien, vindt u op de website van het RIZIV.

Laatste update op
12/02/2020