Inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken opvolgen, gebeurt vanaf nu online

Datum: 15/06/2022

De nieuwe module van het webportaal van het FAGG is bestemd voor apothekers-titularissen van een voor het publiek opengestelde apotheek en kadert in de modernisering en de digitalisering van de inspectiecyclus. Dankzij dit beveiligd elektronisch communicatiemiddel kunnen apothekers op elk moment de documenten van het FAGG over in hun apotheek uitgevoerde inspecties raadplegen en gemakkelijk en snel antwoorden op vragen van de inspectiediensten. 

Het webportaal van het FAGG werd ontwikkeld in het kader van een project om het controlebeleid van het FAGG te hervormen om zo het markttoezicht te rationaliseren, de planning en de uitvoering van de inspecties te optimaliseren, de administratieve vereenvoudigingsprocedure te versterken en te zorgen voor meer transparantie en synergie tussen de stakeholders. De vertrouwelijkheid van de gebruikersgegevens wordt gegarandeerd door een beveiligde toegang. 

Tot nu toe was het webportaal alleen bedoeld voor actoren uit de sector van medische hulpmiddelen. Een nieuwe module is nu beschikbaar voor apothekers-titularissen van voor het publiek opengestelde apotheken.

Deze module laat de apothekers toe om op een eenvoudige en snelle manier de controlerapporten van het FAGG over hun apotheek te ontvangen, te raadplegen en op te volgen. Zij kunnen ook gemakkelijk informatie uitwisselen met het FAGG over deze controles zoals preventieve of corrigerende acties.
Bovendien kunnen apothekers het e-mailadres van hun apotheek up-to-date houden. Dit is belangrijk om het FAGG toe te laten automatisch e-mailberichten te sturen wanneer een nieuw document beschikbaar is voor de apotheker of wanneer een antwoord wordt gevraagd door een inspecteur of controleur.

Het gebruik van het webportaal is eenvoudig en intuïtief. Een meer gedetailleerde gebruikershandleiding is beschikbaar op de homepage van de apothekersmodule.
In het kader van de invoering van een autocontrolesysteem voor apotheken zal de module in de toekomst ook door apothekers worden gebruikt om een onlineformulier in te vullen met betrekking tot de activiteiten en de structuur van hun apotheek. De ingevoerde gegevens zullen worden geïntegreerd in de risicoanalyse die het FAGG uitvoert om zijn controles te plannen. 
 

Laatste update op 15/06/2022