Kinine bevattende geneesmiddelen: nieuwe waarschuwing en interacties

Datum: 21/09/2017

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC of Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA of European Medicines Agency) beveelt een aanpassing van de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiter voor het publiek van kinine bevattende geneesmiddelen aan.

Naar aanleiding van een Europese evaluatie van het laatste periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag (PSUR of Periodic Safety Update Report) van kinine bevattende geneesmiddelen, concludeerde het PRAC dat de baten-risicoverhouding van deze geneesmiddelen gunstig blijft. Het PRAC beveelt echter aan om de SKP en de bijsluiter aan te passen met betrekking tot een waarschuwing omtrent het risico van verlenging van het QT-interval (een fase van het hartritme) geassocieerd met kinine.

Voorzichtigheid is aanbevolen bij patiënten met aandoeningen die aanleiding kunnen geven tot QT-verlenging en bij patiënten met atrioventriculaire blok (een probleem met de prikkelgeleiding in het hart). Bovendien moet men voorzichtig zijn wanneer kinine samen wordt gegeven met geneesmiddelen die het QT-interval verlengen.

Overigens kan kinine de bloedspiegels van fenobarbital en van carbamazepine verhogen. Bijgevolg moeten patiënten nauwgezet worden opgevolgd wanneer zij kinine samen gebruiken met deze geneesmiddelen.

In België zijn er momenteel geen specialiteiten op de markt op basis van kinine.  Desalniettemin is deze informatie van belang, aangezien kinine kan worden voorgeschreven en afgeleverd als magistrale bereiding.

Laatste update op 21/09/2017