Kritisch belangrijke antibiotica in diergeneeskunde: dezelfde voorzichtigheid bij gebruik ondanks tijdelijke vernietiging wetgeving

Datum: 02/10/2019

De Belgische beperkende maatregelen voor kritisch belangrijke antibiotica in de diergeneeskunde zijn nooit aangemeld bij de Europese Unie. Daardoor zijn ze tijdelijk niet meer van kracht. Dierenartsen wordt gevraagd om deze antibiotica toch met dezelfde voorzichtigheid en enkel onder dezelfde voorwaarden in te zetten. 

Op 28 mei 2019 vernietigde de Raad van State artikel 65 tot en met artikel 70 en bijlage IV van het koninklijk besluit van 21 juli 2016. Alle andere bepalingen in het koninklijk besluit blijven van toepassing.

Niet aangemeld bij Europese Unie (EU)
EU-lidstaten die een beperking opleggen voor het gebruik van vergunde geneesmiddelen, moeten dit duidelijk melden aan de EU. Dat was in dit geval niet gebeurd, met de vernietiging van de wetartikels als gevolg. De reden daarvoor is dus louter administratief. Intussen zijn de beperkende maatregelen voor kritisch belangrijke antibiotica in de diergeneeskunde gemeld aan de EU. Het wijzigingsbesluit met enkel de vernietigde artikels en bijlage wordt zo vlug mogelijk gepubliceerd. De artikels en bijlage in het wijzigingsbesluit zijn identiek aan de vernietigde. De wettelijke voorwaarden om kritische belangrijke antibiotica in de diergeneeskunde te gebruiken zullen nog voor eind 2019 terug van kracht zijn.

Verplichte staalafname
De vernietigde artikels legden de voorwaarden vast om kritisch belangrijke antibiotica in de diergeneeskunde te gebruiken. Concreet gaat het over fluoroquinolones en cefalosporines van de derde en vierde generatie. Voordat dierenartsen dergelijke middelen konden gebruiken, was het  verplicht een staalafname uitvoeren. Het doel van zo’n staalafname is de ziekteverwekker isoleren en de gevoeligheid aan antibiotica testen.

Praktijk verandert niet
De beperkende voorwaarden om fluoroquinolones en cefalosporines te gebruiken, zijn dus tijdelijk niet van kracht. Toch wordt dierenartsen gevraagd om deze antibiotica te gebruiken zoals ze dat deden toen de vernietigde wetartikels nog van kracht waren. Dat wil zeggen: met dezelfde voorzichtigheid en onder dezelfde voorwaarden. Het FAGG en het FAVV herinneren dierenartsen aan hun deontologische verplichting om (kritisch belangrijke) antibiotica enkel met de nodige voorzichtigheid te gebruiken.

Laatste update op 02/10/2019