Kritische antibiotica in de diergeneeskunde: staalafnames opnieuw verplicht

Datum: 15/12/2020

Het FAGG meldt het herstel van een aantal artikels in het koninklijk besluit van 21 juli 2016. Staalafnames zijn opnieuw verplicht vóór het gebruik van kritische antibiotica in de diergeneeskunde. Deze maatregel geldt voor alle dierenartsen en verantwoordelijken van dieren.

Op 28 mei 2019 vernietigde de Raad van State artikel 65 tot en met artikel 70 en bijlage IV van het koninklijk besluit van 21 juli 2016, betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren. EU-lidstaten die een beperking opleggen voor het gebruik van vergunde geneesmiddelen moeten dit melden aan de Europese Unie. Dat was in het geval van deze artikels niet gebeurd. Intussen werd de Europese aanmeldprocedure correct doorlopen en werden de vernietigde artikels opnieuw gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verplichte staalafname
De herstelde artikels leggen opnieuw voorwaarden vast voor het gebruik van zogenaamde kritische antibiotica in de diergeneeskunde. Het gaat concreet over fluoroquinolones en cefalosporines van de derde en vierde generatie. Dierenartsen zijn verplicht om een staal af te nemen voor ze deze kritische antibiotica kunnen toedienen aan voedselproducerende dieren. Het doel van zulke staalafname is de ziekteverwekker isoleren en zijn gevoeligheid aan antibiotica testen.

Stijging van gebruik kritische antibiotica
Het FAGG meldt een stijging van het gebruik van kritische antibiotica bij voedselproducerende dieren. Voornamelijk het gebruik van fluoroquinolones is het laatste jaar opvallend gestegen. Deze negatieve tendens brengt het behalen van de reductiedoelstellingen voor 2020 in het gedrang. De herstelde artikels rond het gebruik van kritische antibiotica moeten het gebruik opnieuw doen dalen. 

Laatste update op 15/12/2020