Melden van de commercialisatie van een geneesmiddel aan het FAGG

Datum: 11/12/2017

Mededeling aan de farmaceutische bedrijven over het melden van de commercialisatie van een geneesmiddel aan het FAGG

Hoe de commercialisatie van een geneesmiddel melden?

Het betrokken farmaceutisch bedrijf meldt de commercialisatie van een geneesmiddel door het webformulier van het een unieke meldpunt in te vullen.

Wanneer de commercialisatie van een geneesmiddel melden?

Het betrokken farmaceutisch bedrijf meldt de commercialisatie van een geneesmiddel zodra de effectieve commercialisatiedatum is gekend.

Om de informatie over de commercialisatiestatus bijgewerkt te houden, is het essentieel de commercialisatie te melden ten minste 15 werkdagen voor de effectieve commercialisatiedatum.

Waarom is het tijdig melden van de commercialisatie belangrijk?

Een tijdige melding van de commercialisatie is essentieel om de geneesmiddelendatabanken op de internetsites van het FAGG, het BCFI vzw, SANITEL-MED en de authentieke bron geneesmiddelen (Source authentique de médicaments - SAM) bijgewerkt te houden.

De authentieke bron geneesmiddelen wordt gebruikt voor:

  • de elektronische aanvraagprocedure voor hoofdstuk IV van het RIZIV,
  • het elektronisch medisch voorschrift,
  • het bijwerken van farmacotherapeutische informatie (bv. VOS-groepen).

Meer informatie

Omzendbrief 605 van 23 december 2013

Contact

commercialisation@fagg.be

Laatste update op 11/12/2017