Meldingen van bijwerkingen aan het FAGG: een bemoedigende evolutie ondanks de onderrapportering door de gezondheidszorgbeoefenaars

Datum: 18/04/2018

Het FAGG zag in 2017 een stijging van het aantal meldingen van bijwerkingen met 37 %. Deze opmerkelijke vooruitgang is bemoedigend voor de voortdurende verbetering van het veiligheidsprofiel van geneesmiddelen, maar het FAGG wil alle gezondheidszorgbeoefenaars aanmoedigen om nog meer bijwerkingen te melden.

In 2017 ontving het FAGG 879 meldingen van bijwerkingen door gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten, ofwel een stijging van 37 % ten opzichte van 2016. Deze cijfers zijn bemoedigend en de vooruitgang is opmerkelijk, maar het fenomeen van onderrapportering blijft een aandachtspunt voor het FAGG. 879 meldingen per jaar komt overeen met 2 tot 3 meldingen per dag, voor het hele Belgische grondgebied.

Bij patiënten is de positieve en significante evolutie constant. De mogelijkheid voor patiënten om te melden bestaat sinds 2012 en dat jaar ontving het FAGG 23 meldingen van patiënten, in vergelijking met 411 in 2017. Patiënten melden elk jaar meer gebeurtenissen waarvan ze vermoeden dat deze te wijten zijn aan een geneesmiddel en meer bijwerkingen die ze ondervinden.

Het resultaat is genuanceerder voor wat de gezondheidszorgbeoefenaars betreft waar we slechts een kleine stijging zien. Het zijn hoofdzakelijk artsen en apothekers die bijwerkingen melden. Slechts zeven meldingen van bijwerkingen kwamen van vroedkundigen, tandartsen en verpleegkundigen. Het FAGG is overtuigd van de positieve bijdrage die deze gezondheidszorgbeoefenaars kunnen leveren en wil hen in het bijzonder aanmoedigen om aan het FAGG alle vermoedelijke en/of aangetoonde bijwerkingen te melden.

Het FAGG heeft ook actief meegewerkt aan de twee Europese bewustmakingscampagnes over het melden van vermoedelijke bijwerkingen (2016 en 2017).

U vindt bijkomende informatie over het melden van bijwerkingen op de website van het FAGG.
Uw opmerkingen en/of suggesties zijn altijd welkom via ADR@fagg.be.

Laatste update op 27/04/2018