Metaal-metaal heupprothesen - rapport SCENIHR

Datum: 04/09/2015

Naar aanleiding van de publicatie van het SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) rapport betreffende de analyse van risico’s gerelateerd aan de implantatie van een metaal-metaal heupprothese, heeft het FAGG een brief gestuurd aan de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars.

Het is mogelijk dat sommige patiënten die een metaal-metaal heupprothese ingeplant kregen, progressieve ongunstige reacties kunnen ontwikkelen van de weke delen rond het heupgewricht (bijvoorbeeld weefselnecrose, metallosis) door het vrijkomen van metaal-slijtagepartikels.

De tabel met informatie in de brief is bedoeld als een leidraad bij het nemen van een beslissing. Met behulp van deze informatie, moet een gepersonaliseerde analyse van elk individueel probleem uitgevoerd worden door de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar(s). De resultaten van deze analyse kunnen leiden tot een proactieve explantatie van de prothese.

Wij herinneren er ook aan dat om het even welk incident met een medisch hulpmiddel onmiddellijk aan het FAGG moet gemeld worden (koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende medische hulpmiddelen).

Het meldingsformulier voor incidenten is beschikbaar op deze site.

Laatste update op 21/08/2018