Metaal-op-metaal heupprothesen – herziening aanbevelingen

Datum: 31/01/2019
Update 25 maart 2024: deze aanbevelingen zijn niet meer van toepassing

Naar aanleiding van de publicatie van een aantal wetenschappelijke artikelen over metaal-op-metaal heupprothesen en de aanpassingen van de aanbevelingen in het Verenigd Koninkrijk hierover, herziet het FAGG zijn aanbevelingen voor de opvolging van patiënten met dit type van prothesen.

Sommige patiënten bij wie metaal-op-metaal heupprothesen werden geplaatst, kunnen bijwerkingen ontwikkelen door het vrijkomen van metalen slijtagepartikels, onder andere in de perifere weke delen (bijvoorbeeld necrose en metallose). Het FAGG heeft zijn aanbevelingen voor de opvolging van patiënten met dit type van prothesen geactualiseerd. De nieuwe aanbevelingen zijn een samenvatting van de risico’s en een herziening van de leidraad voor besluitvorming. Aan de hand daarvan moet de gezondheidszorgbeoefenaar een gepersonaliseerde analyse van elk individueel probleem uitvoeren; de resultaten van deze analyse kunnen onder andere leiden tot het verwijderen van de prothese.

Wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie (2015) worden vetgedrukt in het document weergegeven.

Elk incident met een medisch hulpmiddel onmiddellijk moet worden gemeld aan het FAGG (KB van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen).

Het meldingsformulier voor incidenten met medische hulpmiddelen is beschikbaar op de website van het FAGG

Laatste update op 25/03/2024