News FAGG

Er zijn 6 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-6 van 6 resultaten

Onder het Belgisch voorzitterschap van de Raad van Europa, heeft het Europees Directoraat voor de Kwaliteit van Geneesmiddelen & Gezondheidszorg (EDQM), als onderdeel van de viering van haar 50ste verjaardag, samen met het Belgisch Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een workshop voor journalisten georganiseerd om de activiteiten van de twee instellingen voor te stellen en om een debat te houden over de rol die de media kan spelen in onderwerpen die patiënten direct aanbelangen zoals de strijd tegen namaakgeneesmiddelen en het gebruik, de perceptie en de kwaliteit van generische geneesmiddelen.

Als publieke dienst verbindt het fagg zich ertoe om een klantgerichte politiek te voeren en een klantgerichte cultuur te ontwikkelen. Onze basismissie bestaat eruit een dienst of product aan te bieden die beantwoordt aan de verwachtingen van onze klanten, met respect voor de reglementering. Toch kan het gebeuren dat de geleverde dienst niet voldoet aan uw verwachtingen en dat u een klacht wenst in te dienen.

Aangezien het FAGG tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten is, raden wij u aan om 15 december 2014 als uiterste datum te zien voor het indienen van uw aanvragen tot het bekomen van een vergunning voor het in de handel brengen, variaties, vijfjaarlijkse hernieuwingen en aanvragen tot parallel invoer voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik of diergeneeskundig gebruik. Voor aanvragen die na deze datum worden ingediend, zal de validatie pas gestart worden vanaf 5 januari 2015.

Op vraag van de KMO’s, werd er een specifieke webpagina gecreëerd met als doel hen beter bekend te maken met de structuur van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en om hen te helpen bij het zoeken van informatie.

Tijdens de bijeenkomst van november 2014, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) aanbevelingen geformuleerd over Corlentor/Procoralan.

Op dinsdagnamiddag 9 december 2014 organiseert de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) voor de tweede maal haar farmacovigilantiedag/journée pharmacovigilance voor artsen, officina- en ziekenhuisapothekers. Doch ook iedereen met een andere achtergrond maar met een interesse voor farmacovigilantie is sowieso welkom.