News FAGG

Er zijn 22 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 22 resultaten

Het FAGG stelt richtlijnen ter beschikking om de conformiteit en geschiktheid van chirurgische mondmaskers na te gaan. De richtlijnen zijn bedoeld voor ondernemingen die niet volgens Europese normen produceren en gezondheidszorginstellingen en overheden die deze maskers bestellen.

Begin oktober 2019 vroeg het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) samen met de Europese geneesmiddelenautoriteiten, waaronder het FAGG, uit voorzorg aan alle vergunningshouders om een risicobeoordeling uit te voeren op de aanwezigheid van nitrosamines. Het resultaat van die risicobeoordeling kan vanaf nu worden gemeld.

Er is een nationaal richtsnoer beschikbaar dat de Europese richtsnoeren voor het beheer van klinische proeven tijdens de coronaviruspandemie aanvult.

Criminele organisaties maken gebruik van de coronaviruspandemie om illegale, valse en namaakgeneesmiddelen te verkopen. Het FAGG vraagt patiënten om voorzichtig te zijn en op te letten bij online aanbiedingen.

In de strijd tegen het nieuwe coronavirus gebruiken artsen geneesmiddelen die oorspronkelijk voor andere ziektes zijn ontwikkeld. Het FAGG zet de feiten en de maatregelen die zijn genomen op een rij.

Tijdens de vergadering van maart 2020 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee- PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency-EMA) aanbevolen ulipristalacetaat, gebruikt voor de behandeling van baarmoederfibromen te schorsen tijdens de lopende herziening van het risico op leverschade. Verder heeft het PRAC nieuwe test- en behandelingsaanbevelingen gedaan voor fluorouracil, capecitabine, tegafur en flucytosine. Daarnaast is het PRAC gestart met een herziening van bepaalde kankergeneesmiddelen met ifosfamide.

Van 3 tot 10 maart 2020 nam het FAGG, in samenwerking met de Belgische douane, deel aan de internationale operatie PANGEA XIII. Deze operatie wordt gecoördineerd door INTERPOL en richt zich specifiek op de onderschepping van nagemaakte en illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. In België werden er inspecties uitgevoerd op de luchthavens van Zaventem en Bierset.

Er zijn Europese richtsnoeren voor het beheer van klinische proeven tijdens de coronaviruspandemie beschikbaar.

Uit voorzorg en om verkeerde interpretaties van negatieve resultaten te vermijden, heeft het FAGG het gebruik van snelle diagnosetests voor het coronavirus (COVID-19) gedurende zes maanden verboden.

Om meer patiënten te laten deelnemen, besliste het FAGG om de bevraging over het gebruik van benzodiazepines en aanverwante middelen bij slaapstoornissen in België met twee maanden te verlengen. De bevraging zal dus nog tot en met 19 mei 2020 toegankelijk zijn.