Wereldwijde week voor het goed gebruik van antibiotica

Antibacteriële resistentie is een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Infecties die we nu nog perfect kunnen behandelen, kunnen over enkele jaren opnieuw dodelijk zijn. Antibiotica worden immers minder doeltreffend omdat we ze té vaak en verkeerd gebruiken. Het goed gebruik van antibiotica staat deze week in de kijker met de wereldwijde Antibiotic Awareness week (16-22 november) en de Europese antibioticadag (18 november).

Antibacteriële resistentie is een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Infecties die we nu nog perfect kunnen behandelen, kunnen over enkele jaren opnieuw dodelijk zijn. Antibiotica worden immers minder doeltreffend omdat we ze té vaak en verkeerd gebruiken.

Antibiotica zijn enkel werkzaam tegen bacteriën en kunnen bijgevolg enkel gebruikt worden om bacteriële infecties te behandelen. Ze werken dus niet tegen virussen en zorgen evenmin voor een snellere genezing bij een virale infectie.

Talrijke studies hebben bewezen dat antibiotica geen invloed hebben op griep en verkoudheden (veroorzaakt door virussen) noch op de duur en de ernst van het ziekteverloop.

Antibiotica: voorzichtig behandelen!

Tijdens de eerste wereldwijde Antibiotic Awareness week (16-22 november 2015) voert de werledgezondheidsorganisatie de campagne ‘Antibiotics: handle with care’ om het bewustzijn rond antibioticaresistentie te vergroten en het verstandig gebruik van antibiotica te promoten bij het grote publiek, de gezondheidswerkers en beleidsmakers.

Deze problematiek dient zowel in de humane als de veterinaire sector aangepakt te worden om verdere ontwikkeling en spreiding van antibioticaresistentie tegen te  gaan.

Op 18 november zet ook het ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control - het probleem van de toegenomen antibioticaresistentie in de kijker met de Europese antibioticadag.

Enkele vuistregels:

 • Gebruik antibiotica enkel als ze echt nodig zijn:
  - Antibiotica helpen niet tegen virussen; ze helpen dus niet bij verkoudheid, griep of acute bronchitis.
  - Ook bij bacteriële infecties zijn antibiotica niet altijd nodig. Sommige infecties genezen spontaan na enkele dagen, dankzij ons eigen afweersysteem.
 • Neem enkel antibiotica op voorschrift van een arts/ tandarts.
 • Volg de behandeling nauwkeurig:
  - Respecteer de dosissen en de tijdstippen.
  - Stop niet vroeger dan voorgeschreven (zelfs als u zich beter voelt).
  - Bewaar geen restjes antibiotica en breng ze naar de apotheker.
 • Praat erover met je arts of apotheker.

Meer info vindt u op de volgende websites:

WHO 
ECDC
Nationale campagne
BAPCOC (de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid)


 

Laatste update op 18/11/2015