Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen met BCG (OncoTICE en BCG-medac)

Het fagg werd op de hoogte gebracht van de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen OncoTICE en BCG-medac gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van blaaskanker. In afwachting van de terugkeer op de markt van één van deze geneesmiddelen of allebei, stellen de experten van het fagg andere benaderingen voor en geven zij ook aanbevelingen voor het rationeel gebruik van de eventueel nog beschikbare OncoTICE en BCG-medac.

De vergunninghouder van OncoTICE, poeder voor oplossing voor intravesicaal gebruik, bracht het fagg op de hoogte van productieproblemen.

Het vermoedelijke einde van deze onbeschikbaarheid is, volgens de firma, momenteel te voorzien tegen 15 maart 2015.

Door het tekort aan OncoTICE werd de voorraad van BCG-medac sneller dan verwacht opgebruikt waardoor dit geneesmiddel ook onbeschikbaar is.

De onbeschikbaarheid is niet beperkt tot België waardoor de invoer uit andere landen waarschijnlijk niet mogelijk is. Deze dossiers worden zowel nationaal als Europees nauwgezet opgevolgd en de betrokken bedrijven stellen alles in het werk om de geneesmiddelen zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking te kunnen stellen.

In afwachting van de terugkeer op de markt van het geneesmiddel OncoTICE, stelt het fagg andere maatregelen voor:

• Alternatieve benaderingen door hyperthermie opgewekt door een magnetron en elektromotorische toediening van geneesmiddelen.

• Het fagg geeft aanbevelingen aan de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars (urologen en oncologen) voor het rationeel gebruik van de voorraden OncoTICE of BCG-medac die nog beschikbaar zouden zijn op de Belgische markt.

• Het fagg gaf de firma de aanbevelingen om een DHCP (Dear Healthcare Professional Communication) te sturen aan de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars.

• Mochten er zich voorraden in ziekenhuizen bevinden die in een ander ziekenhuis dienen / kunnen aangewend te worden, wordt er aan de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars (urologen, oncologen en ziekenhuisapothekers) gevraagd contact op te nemen  met het fagg via industry@fagg.be .

 

Laatste update op 18/02/2015