“Een geneesmiddel is geen snoepje!”

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten lanceert zijn tweede mediacampagne met de steun van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister van Volksgezondheid: “Een geneesmiddel is geen snoepje!”

Un médicament n'est pas un bonbon

In het kader van zijn bevoegdheden wil het FAGG zo volledig en toegankelijk mogelijke informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten ter beschikking stellen van de patiënten zodat zij er op een rationele en veilige manier mee zouden omspringen.

Na het online ter beschikking stellen van de bijsluiters en de samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP) van geneesmiddelen die in België vergund en in de handel zijn, lanceert het FAGG de campagne: “Een geneesmiddel is geen snoepje!” om het grote publiek te sensibiliseren voor het goed gebruik van geneesmiddelen.

Deze nieuwe campagne wil aan de hand van twaalf tips het grote publiek bewust maken dat een geneesmiddel ondoeltreffend, ongeschikt of zelfs ronduit gevaarlijk kan zijn bij verkeerd gebruik, gebruik zonder advies van een arts of apotheker en wanneer de richtlijnen in de bijsluiter niet gerespecteerd worden.
Met geneesmiddelen mag je inderdaad niet lichtzinnig omspringen: “Een geneesmiddel is geen snoepje!”

Onze campagne is vanaf vandaag verspreid over het ganse land via affiches in de apotheek en de wachtruimte van artsen en pediaters, via banners op verschillende internetsites en via aankondigingen in verschillende kranten en magazines. Het materiaal verwijst naar de mini-site van de campagne: www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be. Hier kan het grote publiek aanbevelingen over het goed gebruik van geneesmiddelen terugvinden of de campagneflyer, affiche en aankondiging downloaden.

Laatste update op 18/01/2013