Nieuwe bewustmakingscampagne: “Generisch of origineel: geen verschil voor de gezondheid”

Deze nieuwe campagne heeft een eenvoudige boodschap. Ziet u een verschil? Zoek niet. Voor uw gezondheid is er geen verschil tussen generische en originele geneesmiddelen.

Banner Generishe geneesmiddelen

Vandaag bestaat in België nog altijd de perceptie of de misvatting dat generische geneesmiddelen van mindere kwaliteit of slechte imitaties zouden zijn.

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) - de bevoegde overheid op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van alle geneesmiddelen en gezondheidsproducten - lanceert een campagne om de kwaliteit van alle geneesmiddelen in ons land te onderlijnen, zowel van generische als van originele geneesmiddelen.

Deze nieuwe campagne heeft een eenvoudige boodschap. Ziet u een verschil? Zoek niet. Voor uw gezondheid is er geen verschil tussen generische en originele geneesmiddelen.

Via affiches bij dokters en apothekers, radiospots, een brochure en internetsite, wil het fagg benadrukken dat hoelang u ook zoekt, u geen verschil voor uw gezondheid zal vinden tussen een generisch en een origineel geneesmiddel. Ze zijn allebei kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend.

Wat is een generisch geneesmiddel?
Wanneer een farmaceutisch bedrijf een origineel geneesmiddel ontwikkelt, mag enkel dit bedrijf het geneesmiddel gedurende de eerste tien jaar op de markt brengen. Nadien mogen ook andere farmaceutische bedrijven dit geneesmiddel maken en in de handel brengen. In dat geval spreken we van generische geneesmiddelen. Generische geneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stoffen en werken op dezelfde manier als originele geneesmiddelen.

Daarnaast hebben we in België een uniek systeem van “goedkope geneesmiddelen”, dit heeft betrekking op zowel originele geneesmiddelen die sterk in prijs gedaald zijn als op generische geneesmiddelen. Voor de gezondheid van de patiënt maakt het niet uit of het om een generisch of origineel geneesmiddel gaat.

Zijn generische geneesmiddelen even kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend?
Alle farmaceutische bedrijven die geneesmiddelen in de handel brengen, moeten aantonen dat deze kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend zijn. Zowel generische als originele geneesmiddelen moeten voldoen aan dezelfde hoge eisen. De bevoegde autoriteiten volgen systematisch de risico’s en de bijwerkingen op van alle geneesmiddelen, zowel van generische als originele. Het aantal meldingen van bijwerkingen van generische en originele geneesmiddelen is vergelijkbaar. Belgische en Europese inspectiediensten controleren alle stappen in het productieproces, van de ingrediënten tot het afgewerkte en verpakte geneesmiddel. Er worden niet meer inbreuken met generische dan met originele geneesmiddelen vastgesteld.

Meer informatie
Meer over generische geneesmiddelen, hoe ze voorgeschreven worden, hoe ze toch kunnen verschillen van originele geneesmiddelen en informatie rond overschakelen tussen geneesmiddelen, kan u vinden op www.infogenerischegeneesmiddelen.be.

Campagne met de steun van het RIZIV.

 

Laatste update op 24/04/2015