Oproep tot kandidatuurstellingen om patiënten en gezondheidszorgberoepen in Europese comités te vertegenwoordigen

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) doet een oproep tot kandidatuurstellingen als lid en plaatsvervangend lid voor vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en gezondheidszorgberoepen voor drie comités.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft zeven wetenschappelijke comités die beoordelingen uitvoeren.

Deze comités zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale bevoegde instanties. Bijkomende leden worden voor elk comité aangeduid op basis van hun expertise en dit overeenkomstig de huishoudelijke regels en wettelijke vereisten voor elk van de betrokken comités.

Voor verschillende comités betreft dit ook vertegenwoordigers van patiënten en beoefenaars van een gezondheidszorgberoep.

Voor twee comités, het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking en het Comité voor geavanceerde therapie, wordt nu een oproep gedaan tot kandidatuurstellingen als lid en plaatsvervangend lid voor zowel vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en vertegenwoordigers van gezondheidszorgberoepen.

De termijn voor het indienen tot kandidatuurstellingen verloopt op 30 september 2015.

Voor meer information, zie de EMA website.

Het EMA heeft ook een raad van beheer waarin naast vertegenwoordigers van de nationale bevoegde instanties onder meer, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, vertegenwoordigers van artsenorganisaties en vertegenwoordigers van organisaties van dierenartsen zetelen.

Ook voor dit comité wordt nu een oproep gedaan tot kandidatuurstellingen als lid en plaatsvervangend lid voor vertegenwoordigers van deze maatschappelijke organisaties.

De termijn voor het indienen van kandidatuurstellingen verloopt op 20 september 2015.

Voor meer informatie, zie de EMA website.

 

Laatste update op 07/08/2015