Adviezen van het CHMP - februari 2015

Tijdens deze bijeenkomst heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) de volgende adviezen verstrekt:

Nieuwe geneesmiddelen

Het CHMP heeft positief geadviseerd over het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) voor de volgende nieuwe geneesmiddelen:

  • Jinarc (tolvaptan) bestemd voor de behandeling van patiënten met autosomaal dominante polycysteuse nierziekte (ADPKD). 
  • Zykadia (certinib) is bestemd voor de behandeling van volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase)-positief gevorderd niet kleincellig longcarcinoom (NSCLC), en die eerder behandeld werden met crizotinib.
  • Ristempa (pegfilgrastim), bestemd voor de behandeling van neutropenie.

Aanpassing indicaties

Het CHMP adviseerde positief over de volgende indicatie-aanpassingen:

  • Adenuric
  • Avastin
  • Humira
  • Soliris
  • Sustiva
  • Vectibix

Lees ook

Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 23-26 Februari 2015 - mededeling EMA website

Laatste update op 09/03/2015