Follow-up van de dossiers betreffende vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen

De stuurgroep samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, vertegenwoordigers van het FAGG en vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, heeft een actieplan opgesteld om de achterstand in te halen, een nieuwe achterstand te vermijden en de wettelijke termijnen te respecteren voor de behandeling van dossiers betreffende vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

In omzendbrief 542 en bijlagen (bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4, bijlage 5, bijlage 6, bijlage 7) wordt het actieplan voorgesteld en verduidelijkt. Het bestaat uit 8 grote acties waarvan er 4 in werking treden op 01.07.2009.

Vragen of opmerkingen over dit actieplan kunnen toegestuurd worden per e-mail: actionplan@fagg-afmps.be

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 30/06/2009