Omzendbrief 548 ter attentie van de officina-apothekers

De omzendbrief nr. 548 van het FAGG verheldert de situatie betreffende de medische hulpmiddelen die steeds, in de vereiste hoeveelheden, voorhanden moeten zijn in de voor het publiek opengestelde apotheken.

Bijlage II van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, herneemt de lijst van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen die steeds, in de vereiste hoeveelheden, voorhanden moeten zijn in de voor het publiek opengestelde apotheken.

Deze lijst heeft verschillende vragen opgeroepen bij de officina-apothekers, meerbepaald betreffende de medische hulpmiddelen.

De omzendbrief nr. 548 heeft tot doel de realisatie van de lijst toe te lichten en om bepaalde medische hulpmiddelen uit de lijst te verduidelijken.

Laatste update op 31/07/2009