Klinische proeven: Omzendbrief nr. 567

De omzendbrief 567 beschrijft de wettelijke vereisten voor het produceren van geneesmiddelen voor onderzoek.

Bijlage 1 definieert een "early phase" proef.

Bijlage 2 vermeldt de eisen voor de "early phase" proeven.

Bijlage 3 is het aanmeldformulier voor de aanvraag van een vergunning voor een productie-activiteit met geneesmiddelen voor onderzoek. Deze kan zowel elektronisch als per post verzonden worden t.a.v. de afdeling ‘Onderzoek & Ontwikkeling’.

Laatste update op 21/05/2010