Installatie Gemengde Commissie

Voor sommige producten is het niet altijd duidelijk tot welk statuut ze behoren. Zij bevinden zich in de "grijze zone" tussen geneesmiddelen, voedingssupplementen, cosmetica, biociden, voedingswaren of gewone gebruiksproducten.

De Gemengde Commissie, opgericht bij het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2008, maakt het mogelijk om duidelijkheid te verkrijgen over het statuut van producten en heeft als opdracht hierover adviezen te geven. Het advies kan aangevraagd worden door een producent die zekerheid wil over het statuut van zijn product, door de betrokken overheidsdiensten of door derden. De minister of zijn afgevaardigde neemt een beslissing op basis van dit advies.

De Gemengde Commissie heeft een kamer voor producten voor menselijk gebruik en een kamer voor producten voor gebruik bij dieren. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

  • het FAGG
  • de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding en Directoraat-generaal Leefmilieu
  • de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Directoraat-generaal Kwaliteit en Veiligheid
  • het FAVV

Deze zijn benoemd bij Koninklijk besluit (KB van 11/01/2009  houdende benoeming van de leden van de gemengde commissie voorzien in artikel 1, § 2 van de wet van 25 maart op de geneesmiddelen)

In de installatievergadering, geleid door Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal van het FAGG, hebben beide kamers hun voorzitter en ondervoorzitter gekozen en praktische afspraken gemaakt over hun werking. De voorzitter van de Kamer voor producten voor menselijk gebruik is Philippe De Buck en de voorzitter van de Kamer voor producten voor gebruik bij dieren is Dries Minne. 

De ondervoorzitters zijn respectievelijk Pascale De Gryse en Quentin Dumont de Chassart

 

Laatste update op 03/03/2009