Corgard (nadolol): schrapping van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB).

De Belgische dochteronderneming van Bristol-Myers Squibb vroeg aan het FAGG de schrapping van de VHB van Corgard (nadolol) en maakte daarmee een einde aan het in de handel brengen van dit product in België.
Nadolol is een β-blokker waarvoor er therapeutische alternatieven bestaan in België.
Een arts kan toch de behandeling van een patiënt met nadolol verderzetten aangezien het in de handel brengen van dit product in andere Europese landen wordt voortgezet, met name in Frankrijk onder de naam Corgard (Sanofi Aventis France).
Gezien het feit dat er in België geen VHB meer bestaat voor een geneesmiddel op basis nadolol, kan de apotheker, op basis van artikel 105 van het koninklijk besluit van 14/12/2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, een geneesmiddel invoeren dat in het land van herkomst vergund is, op basis van een voorschrift voor een welbepaalde patiënt (of in het geval van de ziekenhuisapotheker, op basis van een schriftelijk verzoek van een voorschrijver voor een groep patiënten), vergezeld van een schriftelijke verklaring van de arts (zie bijlage VI van het voornoemde koninklijk besluit).

Contact: info.medicines@fagg-afmps.be   

Laatste update op 27/03/2009