Dierenartsendepot: wijziging van de procedure voor de aanvraag van een depotnummer

Een dierenarts die een nummer wenst te verkrijgen voor een depot voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, moet dit niet meer vragen aan de Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC) van zijnprovincie, maar aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De omzendbrief 570 van 18.06.2010 ter attentie van dierenartsen die wensen gebruik te maken van het recht op het houden van een depot voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruikbevat alle relevante informatie betreffende de notificatie van dergelijk depot in overeenstemming met de Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, zoals gewijzigd bij de Wet van 19 mei 2010, houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid.

Aanvullende informatie is ook te vinden op de "dierenartsdepot” pagina van deze website.

 

Laatste update op 25/01/2013