20 en 22 december 2015 : uiterste datum voor indiening van dossiers « Vergunning voor het in de handel brengen/ Registratie » en « Research & Development »

 Aangezien het fagg tussen kerst en nieuwjaar gesloten is, raden wij u aan om voor het indienen van uw aanvragen als uiterste datum te zien:

 

• 20 december 2015 voor vergunning voor het in de handel brengen, variaties, vijfjaarlijkse hernieuwingen en aanvragen tot parallel invoer voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik of diergeneeskundig gebruik;

 

• 22 december 2015 voor alle aanvragen gericht aan de Afdeling R&D (humaan).

 

Voor aanvragen die na deze datum worden ingediend, zal de validatie pas worden gestart vanaf 4 januari 2016.

Laatste update op 13/11/2015