eSubmission van de dossiers voor de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen

De update van het document « eSubmission guideline » (versie 2.8) heeft voornamelijk betrekking op de volgende punten:

  • aanpassing van de maximale grootte van de FAGG-mail  « mail size limit » : 5MB
  • duidelijke vermelding dat WORD-documenten buiten de CTD-boomstructuur moeten worden ingediend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 24/06/2009