ESVAC rapport 2011: bewaking van veterinaire antimicrobiële consumptie

Het Europees Geneesmiddelenbureau  (EMA) heeft het ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) rapport  2011 over het verkoop van veterinaire antimicrobiële middelen gepubliceerd. Dit rapport presenteert gestandaardiseerde verkoopgegevens met betrekking tot antimicrobiële middelen gebaseerd op de verkochte verpakkingen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau publiceerde het rapport  over de verkoop van veterinaire antimicrobiële middelen in Europa in 2011. Het rapport, opgesteld door “het project Europees Toezicht op veterinaire antimicrobiële consumptie (ESVAC)”, stelt gestandaardiseerde, geaggregeerde verkoopgegevens voor met betrekking tot veterinaire antimicrobiële middelen. De gegevens zijn nu gebaseerd op het aantal verkochte verpakkingen, wat een meer gedetailleerde analyse mogelijk maakt, waaronder een analyse volgens farmaceutische vorm.

In totaal gaven 25 landen van de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER) hun verkoopscijfers voor 2011 door aan het Bureau. Ongeveer 85%  van de populatie van voedselproducerende dieren in de EU en EER worden gehuisvest in deze 25 landen. 

Uit het rapport blijkt dat in 19 van de landen die zowel in 2010 als in 2011 data verschaft hebben aan ESVAC er een daling van de verkoopscijfers is in 2011. Deze daling varieert van 0,4% tot 28%. Dit suggereert dat initiatieven zoals campagnes voor goed gebruik, gebruiksbeperkingen, toegenomen bewustwording van de bedreigingen ten gevolge van antimicrobiële resistentie en/of het opleggen van targets voor de reductie van het gebruik in de EU lidstaten een effect kunnen gehad hebben op de verkoop van antimicrobiële middelen in de diergeneeskundige sector. Bijkomende informatie over nationale programma’s en campagnes met betrekking tot het oordeelkundig gebruik van antimicrobiële middelen en meer ervaring met betrekking tot de datacollectie van alle EU/EEA landen is noodzakelijk voordat sterkere conclusies kunnen getrokken worden.

Het verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen is een belangrijke factor bij het minimaliseren van de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie. Het verzamelen van nauwkeurige gegevens over de consumptie van antimicrobiële stoffen door voedselproducerende dieren is dan ook een essentieel element voor de identificatie en kwantificatie van de kans op het ontwikkelen en verspreiden van antibioticaresistentie in de voedselketen. Het rapport zal door risico-evaluatoren en risicomanagers van de lidstaten worden gebruikt om te informeren over het antimicrobiële beleid en het verantwoord gebruik van antimicrobiële stoffen.

ESVAC werd op verzoek van de Europese Commissie door het Europees Geneesmiddelenbureau opgericht om een geharmoniseerde aanpak te ontwikkelen voor het verzamelen en rapporteren van gegevens over het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren in de lidstaten.

Contact : infovet@fagg.be

 

 

Laatste update op 16/10/2013