ESVAC rapport 2013 : opvolging van het antibioticagebruik bij dieren

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) publiceerde het ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) rapport met de verkoop van antibacteriële middelen voor diergeneeskundig gebruik voor 2013. Het rapport geeft een overzicht van gestandaardiseerde verbruiksdata, gebaseerd op het aantal verkochte verpakkingen. 

Op 15 oktober 2015 verscheen het vijfde ESVAC rapport  ( ) met de cijfers  van het  antibiotica gebruik  bij dieren voor het jaar 2013. Van totaal 26 EU/EEA lidstaten werden de resultaten in kaart gebracht.
Ook in 2013 blijft in BE de antibiotica consumptie, genormaliseerd voor de aanwezige of geproduceerde biomassa in de veeteelt, hoog (156.6 mg/kg PCU) eveneens in vergelijking met naburige lidstaten met een vergelijkbare veehouderij structuur zoals Frankrijk (95.0 mg/kg PCU) of Nederland (69.9 g/kg PCU).

Overzicht :


graphique 


Voor lidstaten waarvan minstens voor 3 opeenvolgende jaren data beschikbaar waren, is de  tendens nagegaan inzake verkoop van veterinaire antibiotica gedurende  de periode 2010 tot 2013. In BE werd een reductie gerealiseerd van ca. 13 % (in mg substantie/kg PCU).
De  biomassa gedurende  die jaren bleef relatief constant. Gedurende die periode werd ook voor kritische middelen – belangrijk voor de volksgezondheid – zoals de macroliden een dalend gebruik genoteerd, vooral in 2012 en 2013. De verkoop van 3e & 4e  generatie  cefalosporines en fluoroquinolones  bleef echter stabiel of steeg licht. In 2010 was het aandeel 3e & 4e  generatie  cefalosporins  0.05% in de totale verkoop, voor 2013 bedroeg dit 0.04%. De respectievelijke cijfers voor fluoroquinolones waren 0.4% en 0.7%. 

EMA stelt op zijn website tezelfdertijd met de publicatie van het vijfde rapport een interactieve databank beschikbaar, gebaseerd op ‘Business Intelligence’ software. Het brede publiek kan hiermee specifieke opvragingen verrichten om tendensen na te gaan of cijfers van  geselecteerde Lidstaten te vergelijken.

Laatste update op 28/08/2017