Vergunde groothandelaars-verdelers voor de distributie van diergeneesmiddelen

Naar aanleiding van vaststelling van inbreuken op het distributiesysteem van diergeneesmiddelen brengt het FAGG in herinnering dat officina apothekers en depothoudende dierenartsen dienen na te gaan of de groothandelaars-verdelers die hen deze geneesmiddelen leveren hiervoor een vergunning bezitten.

De inspecteurs stellen inbreuken vast op de regelgeving met betrekking tot de distributie van diergeneesmiddelen die sinds 1 januari 2007 van kracht is.

Het FAGG houdt eraan de apothekers met een apotheek open voor het publiek en de dierenartsen die depot houden eraan te herinneren dat zij zich ervan dienen te vergewissen dat de groothandelaars-verdelers die hen geneesmiddelen beleveren hiervoor een vergunning hebben bekomen.

De lijst van de vergunde groothandelaars-verdelers alsook gegevens met betrekking tot het diergeneesmiddelendepot zijn beschikbaar op deze website.

 

Contact :
infovet@fagg-afmps.be

 

 

Laatste update op 08/05/2012