Bevoorradingstekort van de vaccins HAVRIX 1440 et HAVRIX JUNIOR 720(GSK)

Ten gevolge van een vermindering in de fabricagecapaciteit voor de vaccins HAVRIX 1440 en HAVRIX JUNIOR 720 (GSK), gebruikt ter bescherming van volwassenen en kinderen tegen hepatitis A, en om de impact van dit bevoorradingstekort te beperken, worden alternatieven voorgesteld. De Hoge Gezondheidsraad licht het correct gebruik van de voorgestelde alternatieven toe in advies nummer 9260: Aanbeveling betreffende het risico op schaarste aan hepatitis A-vaccins.

GSK heeft de betrokken autoriteiten ingelicht over een potentieel bevoorradingsprobleem voor de vaccins Havrix 1440 en Havrix 720, respectievelijk gebruikt bij volwassenen en kinderen ter bescherming tegen infecties veroorzaakt door het hepatitis A virus.

De bevoorrading van Havrix 1440 vermindert tot 1/3 en van Havrix Junior 720, is geen bevoorrading mogelijk.
Deze bevoorradingsproblematiek is te wijten aan een vermindering van de fabricagecapaciteits en is niet gerelateerd aan een kwaliteitsdefect, noch aan een veiligheidsprobleem van de vaccins. Om problemen inzake volksgezondheid met betrekking tot deze bevoorradingsproblematiek te voorkomen, worden volgende alternatieven voorgesteld:

• Twinrix (GSK), beschermt volwassenen tegen hepatitis A en B. Er worden bijkomende verpakkingen voorzien voor de Belgische markt worden. Voorziene start vanaf januari 2015.
• Hepatyrix (GSK)voor volwassen reizigers die nood hebben aan hepatitis A en buiktyfus vaccinatie, wordt op de markt gebracht. Voorziene start in april 2015.
• Vaqta (Sanofi), beschermt volwassenen en kinderen tegen hepatitis A wordt voorgesteld als alternatief. Het fagg is in contact met Sanofi om in de mate van het mogelijke een correcte bevoorrading van de Belgische markt te voorzien.


 

Laatste update op 12/01/2015