Beschikbaarheid van de bijsluiter voor het publiek en de SKP van geneesmiddelen vergund en gecommercialiseerd in België.

De werkwijze waarop de bijsluiters voor het publiek en de samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP) van in België vergunde en gecommercialiseerde geneesmiddelen worden bijgehouden en kunnen geraadpleegd worden, is gewijzigd. Het nieuwe systeem wordt nu beheerd door het fagg en de update van de documenten is geautomatiseerd. Dit systeem zal weinig verandering teweeg brengen voor de gebruiker.

Sinds januari 2010 stelt het fagg de bijsluiter voor het publiek en de SKP van in België vergunde en gecommercialiseerde geneesmiddelen ter beschikking voor iedereen.
Het systeem, dat destijds tot stand kwam in samenwerking met de beroepsverenigingen van de farmaceutische industrie, wordt nu vervangen door een systeem dat beheerd wordt door het fagg en waarbij de meeste documenten automatisch worden geüpdate.

De gebruiker zal weinig verandering ondervinden bij deze nieuwe werkwijze. Sinds juni 2012 was het opzoekingsveld direct toegankelijk op de homepage van het fagg. Nu moet men eerst klikken op het veld “zoeken” in het kader “Bijsluiter en SKP van een geneesmiddel” waarna men terecht komt op de pagina waar men de documenten kan opzoeken. Hiertoe moet men de naam van het geneesmiddel of tenminste de eerste drie letters van de naam invullen in het opzoekingsveld.

Een omzendbrief ter attentie van de vergunninghouders van geneesmiddelen werd opgesteld om de invoering van het nieuwe systeem en de gevolgen ervan aan te kondigen (omzendbrief 592 + herinnering van de omzendbrief 577 + formulier).

Dit systeem zal verder bijgewerkt worden naarmate door het gebruik nieuwe punten ontdekt worden die vatbaar zijn voor verbetering.
Aarzel dus niet om uw opmerkingen en bevindingen door te sturen naar webmaster@fagg-afmps.be.

 

 

Laatste update op 29/01/2013