Publieksraadpleging: gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van melanoom in een klinische proef

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een klinische proef met het genetisch gewijzigde geneesmiddel Talimogene laherparepvec van de firma Amgen, bedoeld om melanoom te behandelen. De publieke raadpleging over deze proef loopt van 22 juli  tot en met 22 augustus 2015.

Het doel van deze proef is om meer te weten te komen over talimogene laherparepvec dat wordt toegediend aan personen met een vergevorderd melanoma. Melanoma is een type van huidkanker. Vergevorderd melanoma wil zeggen dat de tumor niet volledig verwijderd kan worden door een chirurgische ingreep of dat de tumor verspreid is naar andere delen van het lichaam.

Talimogene laherparepvec werd ontwikkeld met een complementair werkingsmechanisme. Het vernietigt direct cellen in de tumor waarin het wordt geïnjecteerd, en het activeert de lichaamseigen cellen van het immuunsysteem die vechten om de tumorcellen die verspreid zijn over het lichaam te vernietigen, dus niet enkel ter hoogte van de injectieplaats.

De proef zal plaatsvinden in het Universitair Ziekenhuis Brussel en de Cliniques Universitaires Saint Luc in Brussel, het Universitair Ziekenhuis in Leuven en het Centre Hospitalier Universitaire in Luik.

Als burger kunt u zich over deze klinische proef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en tot een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De publieksraadpleging loopt tot en met 22 augustus 2015.

Algemene informatie op: GGO- raadplegingen van het publiek

 

 

Laatste update op 22/07/2015